UKLAJANJE PALE GRANE BAGREMA U MANASTIRSKOJ ULICI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su palu granu bagrema u Manastirskoj ulici, u Herceg-Novom. Na samoj granici Gradskog groblja pala je veća grana bagrema koju su naši radnici uklonili u ranim jutarnjim satima.