UKLANJANJE BORA NA PRIOBALNOM PUTU U KUMBORU

Služba Komunalne policije je donela rješenje kojim je zadužila Komunalno Stambeno doo, da ukloni bor visine cca 4m u Kumboru na donjem priobalnom putu kod terena za boćanje, jer je isti sklon padu. U rješenju je konstatovano da je bor nakrivljen i da su u korijenu vidljive veće pukotine. Radnici Sektora za održavanje zelenih površina Komunalno Stambenog doo, su pomenuti bor uklonili 20.02.2017.