UKLANJANJE ČEMPRESA KOD CRKVE SV. SERGIJA I VAKHA NA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su čempres kod Crkve Sv. Sergija i Vakha na Podima. Čempres je uklonjen, u dogovoru sa sveštenstvom, jer je počeo da se suši, a bio je i truo unutra.