UKLANJANJE ČEMPRESA NA ŠIŠTETU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su osušeni čempres u ulici Janka Beka, na Šištetu. Uklanjanje čempresa je naložila Komunalna policija naše opštine, jer je prijetio da padne na lokalni put, u čijoj se blizini nalazi, te predstavljao opasnost za ljude i materijalna dobra.