UKLANJANJE ČEMPRESA U ULICI BOKEŠKIH MORNARA

Postupajući po nalogu Komunalne policije, radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su dva čempresa pored stambenih zgrada na Savini, u ulici Bokeških mornara. Čempresi su bili skloni padu i predstavljali su opasnost po prolaznike i materijalna dobra.