UKLANJANJE DEKORACIJE POVODOM ZAVRŠENOG PRAZNIKA MIMOZE

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, uklonili su dekoraciju povodom, nedavno završenog, Praznika mimoze. Ranije je uklonjena novogodišnja svjetlosna dekoracija. Svi elementi dekoracije, koji su nabavljeni ove i ranijih godina, uredno su skinuti, zaštićeni i spakovani u novi magacin u Igalu.