UKLANJANJE DONJIH LISTOVA PALMI U ILIJINOM PARKU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova,radili su na uklanjanju uvenulih donjih listova palmi u Ilijinom parku u Igalu.