Uklanjanje rizičnih grana kod manastira Savina

Zaposleni u sektoru  zelenila, Komunalno Stambenog doo, su u jutarnjim satima uz asistenciju komunalne policije uklonili grane koje su se nadvile nad parkiranim autima i bile su pretnja za iste.  Sav zeleni otpad nastao tom prilikom je pokupljen i odvežen.