UKLANJANJE GRANA NA LOKALNOM PUTU ZA POTREBE VATROGASACA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su grane Murve koje su smetale za prolaz vatrogascima na Bjelskim Kruševicama.