UKLANJANJE GRANA SMOKVI U MELJINAMA

Postupajući po nalogu Službe komunalne policije, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su nekoliko grana smokvi u Meljinama. Uklanjanje je naloženo zbog toga što su se grane smokvi nadvile iznad magistrale pa su ometale saobraćajnu komunikaciju.