UKLANJANJE GRANA ZBOG PREGLEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Na mjestu gdje se iz Prve bokeške brigade vrši uključivanje na magistralni put, postojao je jedan broj manjih grana koji je umanjivao preglednost u pravcu autobuske stanice. Kako je ta nedovoljna preglednost otežavala uključivanje vozila na magistralni put, čime je uticala na bezbjednost saobraćaja, radnici Sektora za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su grane koje su smanjivale preglednost.