UKLANJANJE GRANE LOVORIKE U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su granu lovorike u ulici Stijepa Šarenca, jer je prirodno rasla horizontalno.