UKLANJANJE JEDNE PALME I ČIŠĆENJE DVIJE U ULICI STIJEPA ŠARENCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila,Komunalno Stambenog doo, uklonili su jednu osušenu palmu, vrste šamerops, u ulici Stijepa Šarenca u Herceg-Novom. Takođe su očišćene od suvih listova dvije palme.