UKLANJANJE JOŠ JEDNE PINIJE U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova, uklonili su još jednu piniju u Baošićima. Stablo se je nalazilo pored samog mora, na pozici gdje se za Praznik mimoze prži riba. Nalog za njegovim uklanjanjem dala je Služba komunalne policije, jer se bio nakrivilo i počelo da suši, pa je predstavljalo opasnost po ljude i materijalna dobra.