UKLANJANJE JOŠ JEDNE ZARAŽENE PALME

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su palmu u Bijeloj, kod Doma kulture. Palma ju bila zaražena surlašem, pa je uklonjena do osnove.