UKLANJANJE KOŠĆELE NA KARAČI

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora, naše opštine, je zapisnikom konstatovala da je oštećeno i istrulelo stablo košćele koje se nalazi unutar košarkaškog igrališta na Karači. Konstatovano je i da je sklono padu i da predstavlja opasnost po ljude i materijalna dobra. Iz navedenih razloga je zatraženo uklanjanje pomenute košćele. Uklanjanje je, uz pomoć dizalice, izvršila ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo. Pri uklanjanju je djelimično oštećena ograda, koja će u kratkom roku biti sanirana.