UKLANJANJE LEPEZASTE TRULE PALME U KAMENARIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo,  uklonili su još jednu palmu.

Ovaga puta je u pitanju trula lepezasta palma u Kamenarima.