UKLANJANJE LOVORIKE I MASLINE SA STEPENIŠTA NA TOPLOJ

Postupajući po zahtjevu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su stabla lovorike i masline koje su pale i naslonile se na druga stabla, pored stepeništa između Crkve Svetog Đorđa i Spasa i Zavoda za zapošljavanje na Toploj.