UKLANJANJE NAKRIVLJENOG ČEMPRESA KOD CRKVE SV. SPASA NA TOPLOJ

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora je konstatovala da se u dvorištu crkve Sv. Spasa na Toploj, iznad nadgrobnih ploča, uz magistralni pojas, nakrivio čempres pa prijeti da padne i nanese materijalnu štetu tako što bi polomio nadgrobne ploče. Konstatuje se dalje da je potrebno čempres ukloniti. Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, obavili su traženo uklanjanje. Iz bezbjedonosnih razloga korišćena je iznajmljena dizalica, kao i nedavno nabavljeni kamion sa grajferom. Radovi su izvedeni u ranim jutarnjim časovima, kada je najmanja gužva u saobraćaju. Sve vreme izvođenja radova saobraćaj na magistrali je regulisala saobraćajna policija.