UKLANJANJE NAKRIVLJENOG ČEMPRESA U SUTORINI

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, postupajući po nalogu Službe komunalne policije, uklonila je čempres u Sutorini, zaseok Čenići. Čempres je bio sklon padu jer se potpuno nakrivio.