UKLANJANJE NANEŠENE MORSKE TRAVE

Na samom ušću Babinog potoka u more, kod Galeba, nakupile su se veće količine morske trave. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonili su oko 9 kubnih metara ove trave tzv. murave.