UKLANJANJE NANOSA ISPRED STAMBENE ZGRADE NA TOPLOJ2

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonila je nanose sa parkinga i iz kanala ispred stambene zgrade u ulici Nikole Ljubibratića 66A, na Toploj2. Nanosi su nastali uslijed slivanja velikih količina vode sa Tople3.