UKLANJANJE NANOSA U MELJINAMA

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonila je nanose u Meljinama. Nanosi su nastali uslijed slivanja velikih količina vode.