UKLANJANJE NANOSA ZEMLJE SA PJEŠAČKE STAZE

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonila je nanose zemlje sa pješačke staze u ulici Spasića i Mašere u blizini broja 89. Uklanjanje je obavljeno uz pomoć kolica kojima je vršen prevoz do kamiona, izvršen utovar i odvoz. Zemlja je na pješačku stazu nanijeta odronom usled velikih padavina.