UKLANJANJE ODRONA NA PUTU KAMENARI – BJELSKE KRUŠEVICE

Sektor za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, je u večernjim časovima 30.11.2017. obavješten da je na putu Kamenari – Bjelske Kruševice, kao posledica velikih padavina, došlo do odrona veće stene. Stena je pala na putu i bio je onemogućen prolaz. Kako bi se obezbjedila prohodnost puta, zaposleni u ovom sektoru su odmah izašli na lice mjesta. Nakon što su izvršili razbijanje stene, uklonili su je s puta, čime je put postao ponovo prohodan.