UKLANJANJE ODRONA SA NJIVIČKOG PUTA

Na Njivičkom putu je došlo do odrona stijene i veće količine kamenja što je otežavalo saobraćajnu komunikaciju. Kompletan odron uklonili su zapopsleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo.