UKLANJANJE OSUŠENE MIMOZE U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su osušenu mimozu u Igalu, pored nakadašnjeg hotela “Tamaris”.