UKLANJANJE OSUŠENOG ČEMPRESA U KUMBORU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su osušeni čempres u Kumboru, preko puta kompanija Azmont Investments. Nalog za uklanjanjem izdala je Komunalna policija naše opštine.