UKLANJANJE OTPADA I IZRADA ZAŠTITNE OGRADE U MANASTIRSKOJ ULICI

Na početku Manastirke ulice u Herceg-Novom, u neposrednoj blizini nekadašnjeg motela “Dubrava”, odnosno restorana “MC Vidikovac”, nesavesni građani su odlagali razni otpad. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, uklonili su cca 10 m3 šuta i drugog otpada. Kako bi se predupredilo dalje odlaganje otpada napravili smo, u dužini od 25m, metalnu ogradu visine 2m.