UKLANJANJE PALE RAMENE GRANE LOVORIKE

Na stepeništu koje od pošte u Herceg-Novom vodi prema moru, lokalitet “Lazaret”, urušena je veća ramena grana lovorike i preprečila prolaz. Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je ovu granu sa stepiništa, odnosno izvukla sa ove površine, kojoj je pristup bio otežan.