UKLANJANJE PALIH RAMENIH GRANA MURVE

Oko ponoći (subota na nedelju), na magistralnom putu u neposrednoj blizini semefora, palo je više ramenih grana velike murve.  Grane su padale u više faza. Ekipe Komunalno Stambenog doo, zajedno sa predstavnicima Komunalne policije, koji su i neposredno učestvovali u utovarivanju grana,  hitno su uklanjali pale grane kako bi se mogla nesmetano odvijati saobraćajna komunikacija. Obzirom da je bilo više faza padanja grana, zajednička akcija sa Komunalnom policijom je trajala do ranog jutra.