UKLANJANJE PALME KOD ZELENE PIJACE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su palmu kod Zelene pijace u Herceg-Novom. Palma je uklonjena nakon što svi pokušaji njenog spašavanja od napada surlaša nisu dali pozitivne rezultate. Donji dio palme je ostavljen, izdubljen i u njemu će biti zasađene puzavice sa padajućom formom.