Uklanjanje palme u meljinama

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jednu palmu u Meljinama, u neposrednoj blizini Kružnog toka i benzinske pumpe.