UKLANJANJE PALME U ULICI BRAĆE GRAKALIĆA, KOD MARKETA “SAVINA”

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su još jednu palmu na Savini. Palma se nalazila u ulici Braće Grakalića, kod marketa “Savina”.