UKLANJANJE PALME u ulici prve bokeške brigade

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je palmu u ulici Prve bokeške brigade na Savini, na lokalitetu „Siđi dolje“.

Palma je bila zaražena surlašem, pa kako dendrohirurgija nije dala rezultate, uklonjena je do osnove.