UKLANJANJE PALMI NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su dvije palme na Šetalištu Pet Danica, kod ugostiteljskog objekta Rafaelo. Palme su uklonjene zbog visokog stepena uništenja od strane Crvenog palminog surlaša Rhynchophorus ferrugineus (Oliver).