UKLANJANJE PALMI – OGROMAN POSAO

Tokom januara i februara tekuće godine, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, bili su primorani da svakodnevno uklanjaju palme koje je uništio Crveni palmin surlaš Rhynchophorus ferrugineus (Oliver). Samo tokom ova dva mjeseca uklonjeno je do osnove 30 palmi, a urađeno je i 11 dendrohirurgija. Pri uklanjanju se poštuju sve propisane procedure. Neposredno ispod zgrade opštine u Herceg Novom ovih dana se uklanja 12 palmi.