UKLANJANJE PALMI U IGALU

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je 4 palme u Igalu, u Norveškoj ulici. Palme su bile zaražene surlašem, pa su uklonjene do osnove.