UKLANJANJE PALOG BAGREMA NA SAVINI, U ULICI BRANKA ĆOPIĆA

U ulici Branka Ćopića na Savini, iznad OŠ „Milan Vuković“, palo je stablo bagrema. Zaposleni u sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u saradnji sa Komunalnom policijom, uklonili su palo stablo koje je ometalo funkcionisanje saobraćaja.