UKLANJANJE PALOG ČEMPRESA SA MAGISTRALE U SUTORINI

Na poziv Centra bezbjednosti Herceg-Novi, radnici Komunalno Stambenog doo, uklonili su čempres koji je pao na magistralnom putu u Sutorini, u neposrednoj blizini motela „Pavlović“. Poziv je stigao jutros, oko 4.00, a kako bi se obezbjedilo bezbjedno odvijanje saobraćaja, čempres je uklonjen u kratkom roku.