UKLANJANJE PALOG ČEMPRESA U LUČIĆIMA

U selu Lučići, u petak 01.02.2019. u popodnevnim časovima, palo je stablo čempresa i oslonilo se na ogradu. Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su palo stablo čempresa istog dana u večernjim satima.