UKLANJANJE PALOG ČEMPRESA U ULICI BRAĆE GRAKALIĆA

Tokom nedavnog nevremena, između ostalog, pao je i jedan veći čempres u ulici Braće Grakalića 59, na Savini. Nakon što su regulisani odnosi sa vlasnokom stambenog objekta na koji se je čempres oslonio, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su pali čempres.