UKLANJANJE PALOG STABLA MIMIOZE U ĐENOVIĆIMA

U Đenovićima, pored magistrale, na lokalitetu poznatom kao „Pršut krivina“, palo je stablo mimoze, danas prije podne. Stablo je palo u putnom pojasu magistrale, a jednim dijelom i na sami trup puta. Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo uklonili su palo stablo mimoze u vrlo krtakom roku.