UKLANJANJE PINIJE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su piniju u Đenovićima, kod ugostiteljskog objekta „Bambi“. Jedna ramena grana je bila otpala, a druga napukla tako da je bilo neophodno ukloniti i samo deblo.