UKLANJANJE POLOMLJENE GRANE BORA NA ŠPANJOLI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su, sa južne strane Španjole, polomljenu granu bora, koja se nalazila u krošnji stabla. Nalog za uklanjanje grane je izdala Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, jer je postojala opasnost od njenog pada na prolaznike.