UKLANJANJE POTKOPANOG SUVOG STABLA U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su potkopano suvo stablo u Đenovićima. Stablo se nalazilo u zoni magistralnog pojasa, a uklonjeno je uz asistenciju saobraćajne i komunalne policije.