UKLANJANJE PREPREKA IZ KANALA U BAOŠIĆIMA

Ekipa Sektora za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, očistila je kanal u Baošićima, neposredno ispred stambenih objekata br. 24A i 25. Komunalni inspektor naše opštine je konstatovao da je iz kanala za odvod površinskih voda u dužini od cca 7m potrebno ukloniti sve prepreke kako bi se omogućio nesmetan protok vode. Za izvršenje ovog naloga bilo je neophodno potpuno otvaranje  kanala, odnosno izgradnja novog.