UKLANJANJE RAMENE GRANE U ULICI JOVANA BIJELIĆA

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora je konstatovala da se u ulici Jovana Bijelića, kod broja 17, na javnoj površini, nalazi stablo bora čija se ramena grana, dužine cca 10 metara, pruža u pravcu parkinga, u blizini porodične kuće. Dalje se konstatuje da je ramena grana, zbog svoje težine, sklona padu, pa predstavlja opasnost po ljude i materijalna dobra. Uklanjanje pomenute ramene grane obavili su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo.