Uklanjanje ramenih grana na Podima radi prolaska vazdušne distributivne linije

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, koristeći specijalno vozilo “autokorpu” uklonili su jedan broj ramenih grana na lokaciji Podi-Crmnica. Grane su uklonjene da bi se omogućio prolazak vazdušne distributivne linije. Na istim stubovima se planira i montaža javne rasvjete, ukupno 33 lampe. U akciji su svoj doprinos dali MZ Podi i zainteresovani građani.