UKLANJANJE RASVJETNIH STUBIĆA SA TROTOARA U IGALU

Postupajući po zahtjevu Lokalne samouprave, Sektor za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, počeo je sa uklanjanjem nefunkcionalnih „svijetlećih“ stubića sa trotoara, na potezu od hotela Palmon Bay do Omladinskog parka.